Uvjeti korištenja internet portala

Internet portal www.bioval.hr (Portal) namijenjen je za informiranje posjetitelja o biorezonanci i homeopatiji i djeluje u sklopu poduzeća Altair d.o.o. Zagreb (Autor). Posjetiteljima portala omogućeno je korištenje usluga i sadržaja objavljenih na Portalu (Usluge i sadržaji) prema niže navedenim uvjetima (Uvjeti).

Uvjeti korištenja odnose se i primjenjuju na sve Usluge i sadržaje Portala pa se korištenjem bilo kojeg dijela, stranice ili podstranice portala smatra da prihvaćate sve navedene Uvjete.

Sadržaj na stranicama Portala služi isključivo u informativne svrhe i sačinjen je prema informacijama dostupnim Autoru u trenutku njihovog kreiranja. Premda je Sadržaj kreiran povećanom pažnjom i u najboljoj namjeri, Autor ne jamči za njegovu točnost i ispravnost. Prije nego se odlučite poduzeti bilo kakve odluke ili korake temeljene na Sadržaju ovog internet Portala, savjetujemo da se konzultirate s Autorom putem kontakata objavljenih na gornjoj poveznici “Kontakt”.

Sadržaj na stranicama Portala predstavlja autorsko djelo i kao takav je zaštićen autorskim pravima. Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, distribuiranje, mijenjanje, prodaja ili posuđivanje ovog Sadržaja bez prethodne pisane suglasnosti Autora.

Dužnost je posjetitelja koristiti Portal i njegove Sadržaje i Usluge u skladu sa pozitivnim propisima i općim etičkim i moralnim načelima te na način kojim ne štete Autoru ili trećim osobama.

Neke od poveznica na Portalu vode na stranice drugih Internet portala koji se ne nalaze pod kontrolom Autora, Altair d.o.o., te on nije odgovoran za sadržaje i usluge koje se prikazuju i nude na tim stranicama.

Sadržaji, usluge i tehnike navedene na ovom Portalu kao BICOM© i druge predstavljaju zaštićena imena njihovih respektabilnih vlasnika.

Autor zadržava pravo izmjene ili ukidanja bilo kojeg Sadržaja i/ili Usluge, u cijelosti ili djelomično, bez prethodne najave. Autor ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati ili je nastala na temelju korištenja, nemogućnosti korištenja, neispravnosti, ukidanja, brisanja ili dodavanja Sadržaja i Usluga na ovom Portalu.

Autor zadržava pravo izmijeniti i/ili dopuniti ove Uvjete bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu momentom objave na Portalu. Nastavak korištenja Portala predstavlja suglasnost sa navedenim promjenama.

U slučaju neslaganja sa navedenim Uvjetima, posjetitelj Portala dužan je napustiti Portal i prestati koristiti njegove Sadržaje i Usluge.

Pravila privatnosti i zaštite osobnih podataka

(dalje u tekstu: Pravila)

Ovim Pravilima utvrđuje se način prikupljanja, čuvanja, obrade i zaštite osobnih podataka koje obrađuje Altair d.o.o. Zagreb, Savska cesta 34, OIB: 94157379379 (dalje u tekstu Društvo) temeljem Opće EU Uredbe o zaštiti osobnih podatka 2016/679/EZ (Uredba) i Zakona o provođenju Opće EU uredbe o zaštiti osobnih podataka NN 42/2018.

Osobni podaci

Prema Uredbi osobni podaci su sve informacije koje se odnose na pojedinca – fizičku osobu čiji se identitet može utvrditi (dalje u tekstu Podaci). Osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet. Drugim riječima, osobni podatak je svaka informacija ili podatak o identitetu fizičke osobe na osnovu koje se može utvrditi identitet te osobe.

Obrada

Obrada osobnih Podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim Podacima.

Brigu o zakonitosti obrade osobnih Podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka vode odgovorne osobe Društva.

Vrste osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju

Društvo prikuplja i obrađuje osobne Podatke klijenata u programima i uslugama koje organizira i provodi (u daljnjem tekstu Programi i usluge).

Podaci koji se prikupljaju su: ime i prezime, broj telefona i e-mail adresa. Podaci se prikupljaju i obrađuju u svrhu organizacije sadržaja i usluga ili obavještavanja klijenata o sadržajima i uslugama na koje su se prijavili putem web stranice, e-maila, telefona, javnih objava i reklama ili bilo kojim drugim kanalom.

Čuvanje podataka

Osobni Podaci polaznika prikupljeni kroz Programe i usluge Društva čuvaju se u elektroničkom i/ili fizičkom obliku. Prikupljeni Podaci čuvaju se do 3 godine od završetka Programa i usluga koje je polaznik koristio.

Korisnik može u pisanoj formi zatražiti brisanje svojih osobnih Podataka i prije proteka 3 godine, no tek nakon završetka Programa i usluga koje koristi.

Korisnik može otkazati slanje periodičnih e-mailova sa obavijestima i reklamama Društva, pa time i obrisati svoje Podatke vezane za te e-mailove, putem poveznice prisutne u dnu svakog takvog e-maila.

Mjere zaštite podataka

Društvo kontrolira i ograničava pristup podacima i dostupnost podataka kroz tehničke i organizacijske mjere kojima osigurava Podatke od pristupa neovlaštenim osobama. Podaci se u virtualnom obliku štite pomoću računalnih tehnologija osiguranja pristupa, a u fizičkom obliku na način da se skladište u zaključanim ormarima u prostorijama Društva.

Povjerljivost

Podaci korisnika koriste se isključivo u svrhu interne evidencije Društva, a vezano na organizaciju i provedbu Programa i usluga ili obavještavanje korisnika o Programima i uslugama.

Podaci korisnika predstavljaju poslovnu tajnu Društva i neće biti prosljeđivani drugim stranama bez izričite suglasnosti korisnika.

 

Centar za biorezonancu i homeopatiju BioVal © 2020

Uvjeti korištenja i Zaštita podataka