O biorezonanci

Biorezonanca je nastala spajanjem više naučnih disciplina kao odgovor na potrebu liječenja i podrške tijelu bez nepoželjnih nuspojava. Uređaj Bicom Optima nastao je kao spoj znanja klasične medicine, homeopatije, akupunkture, kvantne fizike i moderne elektronike.

Kroz vrijeme se pristup liječenju drastično mijenjao. Od Srednjeg vijeka, kada su postupci kao puštanje krvi bili uobičajena praksa, medicina je napredovala korak po korak studirajući funkcije tijela i njegovih organa. Jednako tako napredovali su i postupci liječenja.

Danas je sve jasnije da osim kemijskih i mehaničkih događanja u tijelu postoje i energetska i informacijska događanja. Ako pogledamo materijalni dio, istraživanjem u sve sitnije čestice, nailazimo na molekule, a zatim završavamo na nivou atoma koji se više ne da kemijski dijeliti. Kada bi sve završavalo na nivou fizičkih čestica, to bi značilo i kraj istraživanja. Unatoč molekularnoj biologiji još uvijek ne postoje metode liječenja većine zdravstvenih problema, pogotovo kronične vrste već se u pravilu radi samo o suzbijanju simptoma.

Odgovor na ovaj problem nudi kvantna fizika koja se bavi elementarnim subatomskim česticama i proučava njihove zakonitosti. Jedno od najbitnijih otkrića kvantne fizike je da postoji dualnost materije tj. da ona postoji i kao čestica i kao val (Nobelova nagrada za fiziku, Louis Victor Prince de Broglie). To znači da svaka materija ima i svoje elektromagnetsko polje, pa tako i svaka molekula, stanica i organ, ali također i virus, bakterija, biljka itd.

Ovo polje, a posebno biofotoničko polje, zaslužno je za komunikaciju među stanicama. Otkriveno je da stanice emitiraju i primaju ovakvu fotonsku emisiju, a zadnjih dvadesetak godina izvode se istraživanja na internaconalnom nivou na čelu se njemačkim biofizičarem prof. Fritz Albert Popp-om. Pokazalo se da i DNK u ovoj komunikaciji sudjeluje i kao emiter i kao primatelj signala. Ovakva istraživanja pokazuju da je biofizikalni kvantni nivo pretpostavljen biokemijskom i da kao takav regulira i određuje strukturu materije. Nobelovac Carlo Rubia, direktor CERN istraživačkog centra na tu je temu izjavio: „Obično razmišljamo samo o materiji jer ju možemo vidjeti i dotaknuti. Kako god bilo, mnogo je interesantniji nivo kvanta koji drži materiju na okupu i određuje njezinu strukturu.“ Ovo je demonstrirano kvantnom elektrodinamikom kroz generiranje čestica sa elektromagnetskim poljem (Nobelova nagrada za fiziku, R. P. Freynmann, J. Schwinger, S. Tomonaga). Ovakve činjenice utiru put potpuno novom pogledu na ljudski organizam i način njegovog funkcioniranja.

Bicom biorezonanca funkcionira na biofizikalnom nivou koristeći elektromagnetske valove tijela i elektromagnetske valove drugih organizama i supstanci za potrebe testiranja problema, a također i za potrebe elektromagnetskih tretmana. Ovakvi tretmani pomažu tijelu da uspostavi zdravu ravnotežu i odupre se zdravstvenim problemima.

Zašto biorezonanca?

Biorezonantno testiranje i tretmani pristupaju sa stajališta da je klijentu potrebno što kvalitetnije rješenje njegovih zdravstvenih problema koji su nerijetko kroničnog karaktera. Ovakvo razmišljanje usmjereno je više prema nalaženju uzroka, a manje prema tretiranju simptoma.

Današnji život u sve većem stresu i sve zagađenijem okolišu neminovno ostavlja trag na zdravlju. Sve ubrzaniji ritam, visoko prerađena i brza hrana sa sve većom količinom kemijskih aditiva i sve veća količina radio signala iz uređaja moderne elektronike kao što su mobiteli uzimaju također sve veći danak uz komfor koji pružaju.

Iz dana u dan postepeno raste opterećenje na organizam iz različitih izvora. Premda su obrambeni kapaciteti organizma prilično veliki, svakodnevna izloženost polako dovodi do prepunjavanja i prelijevanja kapaciteta. Mnogi ljudi pate od problema kao kronični umor ili nejasnih različitih simptoma koji ne upućuju jasno na određeni problem. U podlozi kroničnih problema često se nalaze mnoga opterećenja, a osobe koje pate od sličnih simptoma nerijetko u podlozi imaju različite uzroke. Ovakva stanja govore o prezagušenom kapacitetu tijela da bi se samo obranilo od problema.

Tijelo je opremljeno različitim mehanizmima regulacije i eliminacije. Kada ovi sustavi ispravno funkcioniraju, tijelo se može efikasno oduprijeti i prilično jakim vanjskim utjecajima bez posljedica. Kada na tijelo djeluje prevelika količina opterećujućih faktora ili je tijelo njima izloženo previše vremena, to može zagušiti kapacitet ili čak onemogućiti regulacijske i obrambene mehanizme da djeluju.

Biorezonanca nudi mogućnost testiranja ovakvih opterećenja, a zatim i pomoć tjelesnim funkcijama za regulaciju i eliminaciju.

Kako funkcionira?

Biorezonanca počiva na temeljima kvantne fizike koja govori o dualnosti materije. Istraživanja su pokazala da materija ima karakteristike i materijalne i valne prirode. Svaka materija zrači elektromagnetske valove različitih oblika i frekvencija. To znači da također i stanice tijela zrače određene valne oblike, ali isto tako i bakterije, toksini, virusi itd. Različite stanice, organi, bakterije, virusi itd. imaju različite valne uzorke koje čine njihovi valni oblici i frekvencija. Uz pomoć tih valnih uzorak ih možemo i dijagnosticirati i tretirati.

Stanice u našem tijelu međusobno komuniciraju. Ta se komunikacija ne odvija samo na kemijskom nivou već i na elektromagnetskom. Dapače, upravo je elektromagnetska komunikacija ta koja primarno regulira procese i prvenstveno je odgovorna za skladno funkcioniranje. Nesmetana komunikacija među stanicama je zbog toga vrlo važna za održavanje zdravlja i ispravno funkcioniranje svih dijelova tijela.

Kada su u tijelu prisutni patogeni (virusi, gljivice, teški metali itd.), oni svojim valnim oblicima remete nesmetanu komunikaciju stanica i organa. Što je veća količina određenog patogena ili više vrsta patogena istovremno, veće su i smetnje u staničnoj komunikaciji. Poremećena komunikacija se može se očitovati u različitim nespecifičnim poremećajima kao što su kronični umor no kroz duže vrijeme može dovesti do organskih promjena i poremećaja.

Bicom Optima biorezonantni uređaj očitava valne uzorke sa tijela klijenta i procesira signal. Signal se sa tijela uzima potpuno neinvazivno i bezbolno, pomoću posebnih antenskih podloga prislonjenih uz tijelo. Također i obrađeni signal se vraća u polje klijenta na potpuno neinvazivan i bezbolan način, pomoću posebnih elektromagnetskih antena na kojima klijent leži ili je naslonjen na njih.
Bicom Optima biorezonantni prikuplja elektromagnetske signale koje emitiraju stanice i organski sustavi te odvaja zdrave harmonične od poremećenih neharmoničnih signala. Poremećeni neharmonični signali invertiraju se i vraćaju u polje osobe što potiče odbijanje patogena od stanica i organskih sustava te smanjivanje opterećenja na organizam. Također, pojačani harmonični signali potiču skladno funkcioniranje stanica i organskih sustava.

Na taj način potiču se funkcije prirodnih obrambenih i regulacijskih mehanizmama i skladno funkcioniranje organizma u cijelosti. Kroz ovakav tretman potiču se prirodni mehanizmi tijela za eliminaciju patogena, a invertiranim valnim oblicima odbijaju se patogeni iz tijela. To pomaže da se ponovo uspostavi prvobitna harmonična komunikacija među stanicama i organima i njihovo skladnije djelovanje. Ponovno uspostavljena harmonija tjelesnih funkcija dovodi do uspostave boljeg zdravlja na prirodan i neinvazivan način.

Centar za biorezonancu i homeopatiju BioVal © 2023

Uvjeti korištenja i Zaštita podataka